26. marca 2012 sa miestny klub ODM v Nitre zorganizoval diskusiu pod názvom „Ako ďalej Slovensko?“. Nosnými témami bola vznikajúca vláda jednej strany a kríza slovenskej pravice. Usporiadatelia na diskusiu pozvali občianskeho aktivistu Petra Marianka a politológa Tomáša Zálešáka. Udalosti sa zúčastnilo 33 osôb, prevažne vysokoškolských študentov, pracujúcich mladých ľudí, ale i jeden starší účastník.

     Po úvodných slovách Michaela Augustína a Marcela Marcišiaka, ktorí načrtli politickú situáciu po parlamentných voľbách 2012 sa k slovu dostal p. Zálešák. Jeho prejav bol obšírny a dotkol sa mnohých problematík. Najskôr okomentoval najväčšie problémy pravice a jasne definoval možné riešenia, ktoré by jej mohli pomôcť. Následne plynule prešiel k demokracii samotnej, ktorá sa nachádza v kríze. Pripomenul zaujímavú paralelu z tridsiatich rokov minulého storočia, kedy svet čelil veľkej hospodárskej kríze a kríze hodnôt. Taktiež sa dotkol občianskej problematiky. Výstižne poznamenal, že občianska spoločnosť sa netýka len politických tém, ale komplexne celej spoločnosti. V tejto časti diskusie si slovo zobral aj p. Mariánek, a auditóriu adresoval podnetné diskusné príspevky. Po prejave sa rozprúdila moderovaná diskusia. Z publika prichádzali otázky, príspevky na rôzne témy, ktoré boli veľmi podnetné. Najviac sa uchytila diskusia okolo školstva, čo je pochopiteľné, keďže väčšina zúčastnených boli vysokoškoláci.

     V druhej časti si mali účastníci vypočuť prednášku p. Marianeka o občianskej spoločnosti a kríze suveréna demokracie- občana. No pre objednávku z publika sa k slovu znovu dostal p. Zálešák, ktorý predniesol svoju reč ohľadom Arabskej jari a problematiky demokracie na Blízkom východe. Postupne podrobne rozobral každú jednu krajinu z tejto oblasti. Ponúkol zaujímavé fakty, informácie a zaujímavosti. Publikum najviac zaujal Irán, pri ktorom sa začala naozaj búrlivá a plodná diskusia. Výmena názorov najviac eskalovala pri problematike iránskeho jadrového programu a možného útoku USA na túto krajinu. Polemizovalo sa o univerzálnosti ľudských práv a ich možnej uplatniteľnosti v každej krajine na svete.

     V závere diskusie sme sa vrátili k nosnej a kľúčovej téme celého večera: aké bude Slovensko a slovenská politika nasledujúce štyri roky. Týmto naši hostia komplexne zhrnuli tému, vyvodili svoje očakávania a závery.

      Diskusia bola veľmi plodná a podnetná. Neočakávane sa riešilo viacero tém, aj mimo stanoveného programu. Na druhej strane treba povedať, že sa k témam prechádzalo úplne plynulo a publiku sa nechávala voľnosť pri kladení otázok. Týmto projektom sa podarilo vytvoriť precedentnú pôdu pre ďalšie podobné diskusie, mladí ľudia mali možnosť vyjadriť svoje názory, konfrontovať ich s názormi odborníkov a rozšíriť si svoje obzory vo viacerých problematikách.

 

Michael Augustín

DSCF5798 DSCF5801 DSCF5803 DSCF5828 DSCF5831 DSCF5720 DSCF5788