Martin Horanský, Ladislav Galo

V Štrasburgu sa 15.12.2011 zišli zástupcovia rôznych organizácií z neziskového sektoru z krajín strednej a východnej Európy v rámci iniciatívy hnutia Charta XXI – Hnutie zmierenia. Cieľom tohto hnutia je zmierenie a spolupráca medzi národmi strednej Európy. Charta XXI je aj petíciou, v rámci ktorej sa signatári vyslovia za mierne a pokojné spolunažívanie národov v duchu porozumenia, tolerancie, vzájomného pochopenia a spolupráce. Zakladateľom Charty XXI je László Surján, podpredseda Európskeho parlamentu z Maďarska za FIDESZ-KDNP (frakcia EPP). Dvaja zástupcovia slovenskej delegácie – Martin Horanský a Ladislav Galo – tvorenej členmi rôznych organizácií, zastupujúci Občiansko-demokratickú mládež známu prodemokratickými aktivitami (napr. tlak na oslobodenie bieloruských politických väzňov), mali príhovor pred poslancami Európskeho parlamentu na zasadnutí Výboru pre menšiny. Členovia ODM zdôraznili aj programový prienik medzi ODM a Chartou, nakoľko ODM
aktívne pôsobí v prospech zlepšovania vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi.

V príhovore zaznela myšlienka, že atmosféra medzi ľuďmi na Slovensku je často priamo závislá od aktuálnej vlády a jej politiky. Ako príklad boli uvedené volebné obdobie 2006- 2010 s účasťou Jána Slotu vo vláde či prípad Hedvigy Malinovej.

Predstavitelia vyjadrili aj nasledovné myšlienky:
„Keď si môže Ján Slota dovoliť výroky ako napríklad ´Maďari za Dunaj!´, tak potom si môže aj bežný človek povedať, že je takéto konanie povolené, ba aj správne.“ „Nemôžeme spolu budovať lepšiu a silnejšiu ekonomiku, nemôžeme dosiahnuť prosperitu pre naše regióny ak sa nebudeme navzájom rešpektovať a budeme medzi nami panovať nenávisť.“
„ODM má spoločné ciele ako hnutie Charta XXI.“