ODM spolu s Nadáciou Hannsa Seidela na Slovensku a Európskou ľudovou stranou zorganizovala diskusiu na tému imigračnej krízy. Tá sa uskutočnila 24. marca v hoteli Park Avenue v Piešťanoch. Hosťami boli europoslanec Eduard Kukan, poslankyňa NR SR Katarína Cséfalvayová a podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Téma migrantov od počiatku krízy polarizuje slovenskú spoločnosť a je vďačnou témou pre dezinformačné weby. Cieľom tejto diskusie bolo objektívne popísať, čo za krízou stálo a aké boli jej dôsledky na Európsku Úniu. Treba podotknúť, že diskusia sa venovala utečencom (hlavne zo Sýrie a Iraku)  a nie ekonomickým migrantom.

Hostia sa zhodli na fakte, že imigrantskú krízu spustila hlavne občianska vojna v Sýrií a expanzia Islamského štátu. Európska Únia ale na takéto množstvo utečencov nebola pripravená a Dublinský protokol stratil počas krízy relevanciu. Nemohli sme od Talianska a Grécka očakávať, že zvládnu nápor stoviek tisícov ľudí bez pomoci.  Kvóty na utečencov, ktoré schválila Komisia a členské štáty neboli pokusom celú krízu vyriešiť, ale hlavne obdremeniť spomínané štáty na báze solidarity. Slovensko sa rovnako ako ostatné krajiny V4 zachovalo neadekvátne, keďže kvóty nie len odmietlo, ale neponúklo alternatívu ako týmto štátom pomôcť.

Reakcia slovenskej spoločnosti na utečencov bola prehnaná, čo naplno využili populistické a extrémistické strany počas kampani vo voľbách. Netreba sa jej ale čudovať, keďže ľudia majú z neznámeho často strach a dennodenné správy o zločinoch utečencov tento strach utvrdzovali.

Hostia sa takisto zhodli na fakte, že imigrácia bude do budúcna témou aj naďalej a nemôžme sa jej vyhnúť. Preto je potrebné, aby sme v rámci Európskej Únie vytvorili účinnú stratégiu na vysporiadanie sa s imigráciou do budúcna. Medzi návrhami bolo spomenuté hlavne pomáhanie krajinám odkiaľ utečenci prichádzajú, posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ a vytvorenie tzv. hotspotov v tretích krajinách.