V polovici marca sme zorganizovali v spolupráci so zastúpením Nadácie Hannsa Seidela na Slovensku seminár na tému NATO. Organizácia Severoatlantickej zmluvy bola založená v apríli 1949. Pôvodne pozostávala z 12 členských štátov dnes ich je už 29. Zúčastnené štáty NATO sa na začiatku fungovania organizácie zaviazali v prípade útoku k princípu vzájomnej pomoci. Slovensko podpísalo prístupovú zmluvu v roku 2004. Účel NATO sa do dnešného dňa menil, pretože čelil mnohým vonkajším výzvam. Takisto sa začal objavovať problém, kedy mnohé členské štáty nesúhlasili medzi sebou v dôležitých otázkach.  Je však spojenectvo v nebezpečenstve? Mohla by si EÚ predstaviť budúcnosť bez USA? Nemali by sme si budovať vlastnú obranu v rámci EÚ?
Na túto tému sme pozvali diskutovať niekoľko odborníkov. Do diskusie sme pozvali troch hostí: Vladimíra Bilčíka, člena predsedníctva strany SPOLU-občianska demokracia, Michala Novotu, experta v oblasti politického marketingu a Michala Šimečku, podpredsedu strany Progresívne Slovensko. Všetci traja hostia sa zhodli na tom, že prezident Trump sa  správa spoľahlivo voči Rusku. Zatiaľ sa nevyjadril  úplne proti NATO, ale hrozba pretrváva. Trumpovi by sme mali jasne povedať, že chceme pokračovať ako spojenci v rámci EÚ nie ako jednotlivé bilaterálne krajiny. EÚ má však viac nádeje ako len politický symbol. Pán Novota ukončil diskusiu citátom od generálneho tajomníka Lorda Hastingsa z roku 1952: „NATO bolo vytvorené na to, aby udržiavalo Američanov vo vnútri Európy, Rusov mimo Európy a Nemcov čo najnižšie.“ Potom povedal: „Nemecko dnes už nie je problémom, no význam zostal rovnaký.“ Pokračovali sme s prezentáciou zástupcu náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR Pavla Macka, ktorý zdôraznil, že ak v krajine nie je bezpečnosť, nefunguje nič iné, len rizikové investície. Vďaka NATO si môžeme dovoliť, aby sme redukovali naše vlastné obranné kapacity. Krajiny, ktoré nemajú žiadnu záruku, musia sa viac sústrediť a investovať otázke bezpečnosti.
Nasledujúci deň sme seminár ukončili obedom a diskusiou s europoslancom Ivanom Štefancom a diskusiou s ministrom zahraničných vecí Róbertom Ondrejcsákom na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, ktorý nám povedal viac o vzťahoch medzi Ruskom a NATO.
Vďaka tomuto dvojdňovému semináru mali účastníci možnosť dozvedieť sa viac o obrannej politike Slovenska a zároveň si uvedomiť, že NATO prispieva k mieru, bezpečnosti a stabilite vo všetkých členských štátoch.