Andrea Baksayová

V dňoch od 26. do 29. augusta sa zástupcovia ODM zúčastnili IV. Letnej univerzity pod organizovanej mládežníckou organizáciou Fidesz Youth na Balatone. Podujatie sa konalo v obľúbenej oblasti, Balatónszársó, kde sa stretlo vyše dvesto mladých ľudí z celej Európy. Nosnou témou podujatia bola participácia mladých na politickom živote spoločnosti.

V piatok, 27. 8. sa diskusie začali vystúpením Patricka Eaganta (politického analytika v súkromnom sektore), ktorý nám vo svojom workshope predviedol aké rozvetvené vysvetlenia má inštitút občianstva. Program pokračoval diskusiou Hansa Kaisera, riaditeľom nadácie Konrada Adenauera v Maďarsku, ktorý prednášal o dôležitosti aktívnej participácie mladých ľudí na verejnom dianí. Zdôraznil, že práve mladí sú najúčinnejšími nositeľmi politických správ a práve preto je nevyhnutné ich oslovenie. Za rečníckym pultom ho vystriedal poslanec Parlamentu Maďarska Gergely Gulyás, ktorý rozprával o zákulisnej práci pri príprave zmien ústavy.

Sobotňajší deň (27.8.) začínal besedou s novozvoleným predsedom maďarského parlamentu , Lászlóm Kövérom, zakladajúcim členom vládnej strany Fidesz.

Predseda parlamentu nám priblížil svoje pôsobenie vo verejnom živote, internú politiku Fideszu, víťazné voľby ako aj prípravu nového kabinetu na blížiace sa komunálne voľby. Neskôr sme v rámci programu diskutovali s pánom Georgom Spöttleim na tému európskeho terorizmu a o situácii v Afganistane.

Vo večerných hodinách sme navštívili turistami vyhľadávanú oblasť Balatonu, mesto Siofók, ktoré sa tiež ľudovo nazýva „hlavné mesto Balatónu“. Je jedným z najobľúbenejších letovísk s bohatou ponukou využitia voľného času cez deň aj večer, o čom sme sa mohli presvedčiť.

Počas soboty a nedele sa konalo simultálne s prednáškami aj zasadanie výkonného výboru EDS, kte je Juraj Antal členom, a dohodol sa plán práce na nadchádzajúci administratívny rok. Prvý krát v histórii Eds boli pozvaný na zasadanie výkonného výboru EDS aj podpredsedovia stálych pracovných skupín EDS, aby sa zlepšila komunikácia medzi VV a podpredsedami, ako aj sa navrhol plán prác pre sále pracovné skupiny ktoré sú tri: High Education and Research, Human Rights a Policies for Europe.

Andrea Baksayová (ODM KE) a Juraj Antal (predseda zahraničnej sekcie, ODM DS) reprezentovali ODM na IV. Letnej Univerzite Fidesz Youth v Balatonszárszó