Občiansko-demokratická mládež

Zobrazujú sa: 7 - 12 z 16 VÝSLEDKOV

Európa celá a slobodná: napredujeme? Diskusia

Milí priatelia,   radi by sme Vás pozvali na diskusiu o aktuálnych geopolitických a bezpečnostných otázkach “Europe Whole and Free: Moving Forward?“, ktorú organizuje náš bývalý zahraničný tajomník a bývalý predseda European Democrat Students Juraj Antal v spolupráci s ODM. Medzi hostí patrí prezident amerického republikánskeho inštitútu a americký veľvyslanec …

Nitrianske ECHO informuje o spomienkovej akcii In memoriam Václav Havel

Občania Nitry si mohli vo svojich schránkach nájsť našu tlačovú správu, ktorú uverejnila regionálna tlač a informuje o spomienkovej akcii zo 17. decembra 2013, ktorú členovia ODM usporiadali v Nitre. Nitrianske Echo, 10. 1. 2014, s. 4: „Dňa 17. decembra 2013 miestny klub Občiansko-demokratickej mládeže v Nitre zorganizoval spomienkovú akciu „Žijeme …

In memoriam Václav Havel

Dňa 17. decembra 2013 miestny klub Občiansko-demokratickej mládeže v Nitre zorganizoval spomienkovú akciu „Žijeme v slobode, aj život v pravde?“ pri príležitostí druhého výročia úmrtia Václava Havla († 18. 12. 2011). Cieľom akcie si bolo pripomenúť živé a aj v súčasnosti aktuálne myšlienky, ktoré Havel zanechal vo svojich knihách, esejách, spisoch a príhovoroch ako napr. sloboda, …

Za komunizmu bolo lepšie. Naozaj?

Na pamiatku nežnej revolúcie na konci novembra 2012 klub ODM v Nitre zorganizoval ďalšiu zo série diskusií so spisovateľom Rudolfom Dobiášom a občianskym aktivistom a predstaviteľom hnutia HUMAN, Petrom Marianekom. Obidvaja pozvaní hostia boli svojím spôsobom politickí väzni a možno ich nazvať obeťami násilia komunistickej moci. Diskusia bola naozaj plamenná, …

Debatná liga a Republiková rada v Nitre

Členovia odm sú mladí ľudia, ktorí chcú pracovať na svojich komunikačných zručnostiach a učiť sa od ľudí, ktorí majú skúsenosť s touto problematikou. Preto v dňoch 9.-11. novembra 2012 hotel Olympia v Nitre hostil niečo vyše 20 mladých odmkárov, ktorí prišli pracovať na svojich schopnostiach a zlepšovať svoje verejné vystupovanie. …

Diskusia s Jurajom Antalom

8. novembra 2012 sa na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre konal tradičný diskusný klub. Tentokrát na ňom hosťoval ako speaker Juraj Antal, predseda EDS a dlhoročný člen ODM, bývalý predseda zahraničnej sekcie. Po rôznych európskych univerzitách usporiadal diskusie o možnostiach politickej participácie mladých ľudí v 21. storočí. Sme radi, že zavítal …