Blažena Sedrovičová

Tretí novembrový víkend sa v Žiline konala v poradí druhá tohtoročná Republiková rada (RR) Občiansko-demokratickej mládeže (ODM). Nešlo však o štandardnú RR, pretože pod vplyvom udalostí spred 20tich rokov, a teda výročia Nežnej revolúcie, sme cítili potrebu poukázať na tento v histórii slovenských dejín, ako aj v boji za slobodu a demokraciu, významný deň. Preto sme v tomto prípade spojili príjemné s užitočným a pod záštitou europoslanca Eduarda Kukana, ktorý nás poctil aj osobnou návštevou,  sme túto Republikovú radu spojili aj s Konferenciou 20 rokov po….

Ako je už v ODMke dobrým zvykom, úvodný deň sa niesol v duchu príchodov a iných rituálov. Program sa začal pozvoľna, premietaním filmu z dielne Ústavu pamäti národa s názvom November + 20, ktorý na základe svedectiev priamych účastníkov a osobností Nežnej revolúcie ponúkol obraz o vtedajšom dianí, o ich pocitoch, naplnených či nenaplnených ideáloch vtedajších dní. Vo večerných hodinách sa, ako sa na správnych ODMkárov patrí, realizovala hromadná teambuldingová akcia. Zvláštnu pochvalu si zaslúžia najmä členovia ODM Žilina, ktorý pre potreby upevňovania kolektívu vybrali naozaj skvelé priestory, v ktorých sme sa všetci cítili doslova ako doma. Kde inde by ste totiž našli miesto, ktoré by vám umožnilo byť v Žiline a napríklad aj v Košiciach zároveň? 🙂

Pokiaľ sa prvý deň Republikovej rady a s ňou spojenej konferencie niesol v oddychom duchu, druhý deň bol zaťažkávacou skúškou. Maratón diskusií, prednášok ale aj vážnych rozhodnutí  začal hneď z rána jedným z najdôležitejších bodov, a síce voľbou  nového predsedu Republikovej rady. Tým sa na základe hlasovania stal Miroslav Vladovič, ktorý na tomto poste vystriedal Petra Kalčevského. Vo svojom prejave sa zasadil za zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými klubmi a za svoj aktívnejší prístup k povinnostiam, ktoré z pozície predsedu Republikovej rady vyplývajú. Nemenej dôležitou bola aj správa predsedu Občiansko-demokratickej mládeže Jána Bučkuliaka, ktorý týmto ponúkol súhrnný pohľad na aktivity, ktoré naša organizácia zrealizovala za uplynulé mesiace, ako aj na tie, ktoré nás ešte len čakajú. Svoje správy o činnosti predložili aj podpredsedovia. Katarína Takáčová, ktorá je zodpovedná za sekciu Zahraničie. S radosťou oznámila, že táto sekcia, aj zásluhou Juraja Antala a Lenky Országhovej, naberá a sile a zaznamenali sme v nej významné úspechy. Podpredseda Martin Kapitulík predložil správu ohľadom činnosti ODMky  vrámci Rady mládeže Slovenska, ako aj možného čerpania finančných prostriedkov. Michal Bózo sa kvôli chorobe nedostavil.

Medzi neodmysliteľné body v programe Republikovej rady patria aj správy jednotlivých klubov. Ak by sme mali hovoriť o aktivite, tak  na základe tohto meradla je momentálne klubom číslo jeden MK ODM Žilina, ktorý je svojou aktivitou príkladom pre ostatné kluby.
Avšak vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že aj doteraz menej aktívne kluby chytajú druhý dych a pevne veríme, že odhodlanie s akým predostierali ich zástupcovia budúce plánované aktivity, im vydrží čo najdlhšie.

Počas druhého dňa pokračovala aj Konferencia 20 rokov po…, v rámci ktorej nás svojou osobnou návštevou poctil aj europoslanec Eduard Kukan, ktorý však nehovoril len o Novembri 89, ale a najmä o činnosti Európskeho parlamentu, keďže sa aj on bezprostredne podieľa na jeho činnosti. Nevyhol sa aj mnohým viac či menej príjemných otázkam,  na ktoré však trpezlivo a miestami až diplomaticky odpovedal. Svoju trpezlivosť preukázal aj počas návalu fotenia sa chtivých ODMkárov.

So svojimi spomienkami a osobnými zážitkami z Novembra 89 sa s nami prišli podeliť aj podpredsedníčka KDH Jana Žitňanská a primátor mesta Žilina Ivan Harman. Tí v panelovej diskusii poskytli a konfrontovali svoje názory a skúsenosti s názormi účastníkov, ktorí ich doslova „bombardovali“ zvedavými otázkami. No niet sa čo čudovať. Téma Nežnej revolúcie je aj po 20tich rokoch stále aktuálna a nestráca na svojej sile. A možno aj preto, že ostalo ešte niekoľko ideálov, ktoré odvtedy ostali nenaplnené. No čo je dôležité, to podstatné, za čo vtedy ľudia bojovali, to, bez čoho si už mi život predstaviť nevieme, to sa im pre nás vybojovať podarilo. Je to sloboda vo všetkých ohľadoch. Aj na toto nezabudli poukázať naši hostia a ich svedectvo bolo o to silnejšie, že vychádzalo priamo z ich bezprostredných zážitkov.

To čo nasledovalo po takomto ťažkom dni si snáď všetci vedia predstaviť. Povesti ODMkárov, ako osobností s veľkou výdržou a neutíšiteľným smädom, sme učinili zadosť. Veď upevňovať kolektív je potrebné a aj takýmto spôsobom sme chceli osláviť 20 rokov
slobody a vzdať česť všetkým, ktorí sa o to aktívne zaslúžili a v neposlednom rade aj zakončiť ďalšiu zo skvelých a čo do ďalšej činnosti aj dôležitých akcií značkovej organizácie Občiansko-demokratická mládež.