Popradčan Peter Bendik sa ako zástupca Občiansko- demokratickej mládeže Slovenska zúčastnil na výročnom zasadnuti organizácie European Democrat Students/EDS/. Výročné zasadnutie tejto organizácie a voľba jej nového predsedníctva prebiehali na slnečnej Malte v hlavnom meste Valletta. „Okrem prijímania nových organizácií do spoločenstva európskych študentov sme sa venovali aj voľbe nového predsedníctva.
11229310_1108304475862870_8321649349626931992_nNajvýraznejšou témou však bolo to, čo momentálne doslova hýbe Európou . prisťahovalectvo a migračná politika,“ objasnil náplň zasadnutia mladý Popradčan.
„Názory medzi študentami z celej Európy na túto tému sa rôznili podľa toho, z ktorej krajiny študenti pochádzali. Inak ju vnímali zástupcovia severských krajín, iní názor mali mladí ľudia z Talianska či Grécka. Ide ale o jednu z najťažších tém, nakoľko sa to týka ľudských práv a Európa musí dodržiavať rôzne deklaráci e, ktorými je viazaná, myslím tým jednotlivé krajiny,“ doplnil Bendik.
Pre nováčika a zároveň jediného Popradčana v radoch European Democrat Students boli veľkou školou predovšetkým rozhodovacie mechanizmy a vysoká úroveň jednotlivých rokovaní, ktoré im v medzinárodnej organizácii predchádzali „Prekvapilo ma to len v pozitívnom slova zmysle. Zobral som si hlavne to, že všade musí existovať tolerancia a kompromis. Človeku musí byť vlastný rešpekt k druhému človeku, k národu. A hlavne jedine diskusiou sa môžu riešiť problémy,“ vysvetlil Peter Bendik. Jeho ambíciou je preniesť platformu Občiansko- demokratickej mládeže Slovenska aj do Popradu  a dať priestor na takéto skúsenosti z medzinárodnej politiky ďalším mladým Popradčanom.

ODM