Predsedníctvo ODM zastúpené Denisom Cáderom, Andrejom Stančíkom a Petrom Bendikom sa zúčastnilo na stretnutí rady EDS (European Democrat Students) v Benátkach. Stretnutie sa nieslo v duchu aktuálneho problému zmeny klímy s názvom Facing the Challenges of Climate Change. Okrem podnetných prednášok vedených expertmi na problematiku a diskusií o možných riešeniach bola na programe aj prehliadka mesta, ako aj návšteva veľkolepého Dóžovho palácu, plného umeleckých pamiatok, v ktorom sa odohrával samotný workshop EDS. 1. Podpredseda ODM – Denis Cáder kandidoval na pozíciu podpredsedu EDS Delegácia z ODM si z tohto stretnutia priniesla podnetné a zaujímavé informácie ako aj posilnenie zahraničnej spolupráce s inými mládežníckymi organizáciami v Európe.