ODM, ML

My, mladí ľudia, združení v mládežníckych organizáciách Mladí liberáli a Občianskodemokratická mládež, vyzývame všetkých mladých ľudí na Slovensku k účasti na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Chceme, aby naša krajina ostala slobodná a pre ďalšie generácie nezadlžená.

Sme presvedčení, že mladým ľuďom aspoň z časti záleží na našej krajine, a preto vyjadriť svoj názor prostredníctvom hlasovacieho lístku by malo byť pre každého uvedomelého mladého občana prioritou. Voličské právo je pochopiteľne iba právo a nie povinnosť, avšak predstavuje určitú zodpovednosť voči sebe, voči ostatným a voči budúcim generáciám.

Absencia reforiem, klientelizmus, vulgárnosť a arogancia v politike súčasnej koalície viedla k morálnej a ekonomickej deštrukcii našej spoločnosti. Neponechajme nezodpovednej vláde správu našej krajiny ďalšie štyri roky. Mladí ľudia sú jedinou nádejou k pozitívnym zmenám, a preto nenechajme svoj hlas prepadnúť, každý jeden môže priniesť lepšiu budúcnosť.

Najmä mladí ľudia v minulosti výrazne prispeli k úspešnému napredovaniu Slovenska, preto by ani tentokrát nemali parlamentné voľby ignorovať. Osud našej krajiny je v rukách mladých. Spolu môžeme opäť rozhodnúť a priniesť zmenu, tak ako pred dvadsiatimi rokmi alebo v roku 1998. Každý hlas môže rozhodnúť. Ide o veľa, ide o Slovensko.

Vzhľadom na súčasný nepriaznivý vývoj v spoločnosti, politickú hrubosť a cynizmus, korupciu, nacionalizmus, celý rad nezodpovedných vládnych opatrení, odporúčame, aby mladí ľudia vo voľbách podporili pravicové strany. Vyzývame, aby sme sa všetci zúčastnili volieb a zastavili nepriaznivý vývoj. Zastavme spoločne zadlžovanie Slovenska. Slovenské politické spektrum potrebuje pravicovú alternatívu, ktorá by zabrzdila rozpínanie moci štátu na úkor slobôd a bezbrehého zadlžovania.

Rozhodnime sa podľa svojho presvedčenia a svedomia, rozhodnime sa správne, rozhodnime sa zodpovedne!