Juraj Antal

20 rokov po páde komunizmu vo Višegrádskych krajinách

5.december 2009

Účastníci:
Mladí Konzervativci Česká Republika
Fidesz IT, Maďarsko
Aktionsgemeinschaft (AG), Rakúsko
Ring-Christendemokratische Studenten (RCDS), Nemecko
ODM- Katarína Takáčová, Denisa Kuchynková, Juraj Antal

Sobotné doobedie bolo venované diskusii o význame strednej Európy, jej geografickému, či kultúrnemu definovaniu a skutkovém stavu 20 rokov po revolúcii. Prvý prednášajúci, Jaroslav Kepka, predseda zahraničnej sekcie Mladých Konzervativcov ČR uviedol tri teórie náhladu na stredoeurópsky región:
Teória Mostu – Palackého teória ubráneniu sa vplyvu Ruska a Pruska
Teória Mitteleurópy – teda zóna kultúrneho vplyvu Nemecka
Stredná Európa ako periféria Západu – Kunderova predstava z časov studenej vojny, geograficky patriť do Západnej Európy, aj keď politicky a vojensky sme sa radili k Východu.

Pripočítanie Slovinska, Bavorska, Saska, Chorvátska, či Zakarpatskej Ukrajiny a Litvy do regiónu zostáva len otázkou diskusií, ale všetci rečníci sa zhodli v tom, že georgrafické členenie nemá cenu. Stredná Európa je priestor kultúrneho a historického prepojenia kultúr, ktoré nažívali v relatívne malom priestore. Profesor Štepanovský z českého Ústavu Mezinárodních studií rozprával o postavení malých krajín v porovnaní s veľkými štátmi.

Malé štáty majú podľa neho na výber z dvoch možností:
Neutralita
Integrácia – tým politická marginalizácia, či väčšia moc vo veciach ktoré sa týkajú celého spoločensta; závisí na pohľade jednotlivca

Záverečná prednáška Romana Jocha z Občanského institutu sa zaoberala akým spôsobom sme sa dostali k slobode viac ako zhodnotením situácie „20 rokov po“. Podľa Jocha, dvaja ľudia aktívne napomohli pádu Východného bloku a nesúhlasil s argumentom, že pád východného bloku bol samozrejmý a nezastavitelný.
Dvaja ľudia, ktorí v tomto boji zohrali významnú rolu sú Pápež Ján Pavol II., ktorý podporoval katolícku Cirkev v utláčaných krajinách Východneho bloku. Ronald Reagan bol druhým aktérom, ktorý podľa Jocha prispel ku kolapsu Sovietskeho režimu. Bol prvým americkým prezidentom, ktorý sa odmietal zmieriť s faktom, že Sovietsky zväz tu bol a studená vojna bola hra rovnováhy. Reagan odmietal ustupovať Sovietom a chcel studenú vojnu vyhrať. Preto ohlásil novú vlnu pretekov v zbrojení, ktoré chátrajúca sovietska ekonomika a HDP nemohlo dorovnať. Toto zabilo posledný „kliniec do rakvy socializmu ako sme ho poznali“.

Mladí konzervatívci v bilaterálnych stretnutiach navrhli prehĺbenie spolupráce so slovenskou ODMkou, ktorej plány by sa mali sfinalizovať v budúcich mesiacoch a dohovor/memorandum o užšej spolupráci by sa malo podpísať na zimnej univerzite EDS v Bruseli, 23. – 28. februára 2010. Aktionsgemeinschaft Rakúsko navrhla, aby sa českí kolegovia vrátili späť na mapu Európy aj v EDS, tým, že zorganizujú EDS council meeting 2011 v Prahe. ODM prisľúbila pomoc v skúsenostiach a vyjednávacích schopnostiach pri fundraisingu.