ODM

Používanie lži a demagógie, zahmlievanie a odvracanie pozornosti od škandálov, nejasné informovanie štátnymi úradmi  o hospodárení s verejnými financiami je 20 rokov od Novembra `89 výsmechom slušným ľuďom.

V posledných  týždňoch sa na sociálnej sieti Facebook sformovala iniciatíva občanov pod názvom „Výzva – dokončime revolúciu`89“. Počet jej prívržencov už prekročil hranicu 500 osôb a pribúdajú ďalší. Iniciátormi tejto skupiny sú slobodní ľudia bez politickej príslušnosti. K výzve sa pripája aj Občiansko-demokratická mládež. Snahou iniciatívy je podporovať občiansku  angažovanosť a prospešné aktivity ľudí, ktorí si vážia slobodu, veria v obnovu a pozdvihnutie hodnôt – úcty, pravdy, tolerancie.

Vychádzajúc z tohto presvedčenia adresujú výzvu slovenským médiám: Dosť bolo jednostranných monológov premiéra.

Text výzvy pre médiá:

Od nástupu súčasnej vlády do úradu nemali občania Slovenskej republiky možnosť vidieť alebo počuť diskusiu predsedu vlády Róberta Fica s politickými oponentmi. Štandardný politický dialóg je nahrádzaný sólovými vystúpeniami v médiách bez priamej konfrontácie s predstaviteľmi iného názorového prúdu. Občania tak zo strany premiéra dostávajú jednostranné informácie bez možnosti reakcie tých politických strán, ktoré dostali rovnaký mandát na zastupovanie svojich voličov.
Preto vyzývame pracovníkov slovenských rozhlasových a televíznych staníc – redaktorov, moderátorov a publicistov, aby:

– zabezpečovali pluralitu názorov aj tým, že neposkytnú premiérovi SR, predsedovi NR SR a iným vládnym činiteľom mediálny priestor bez prítomnosti názorového oponenta z inej politickej strany, prípadne aby aj oni dostali rovnaký priestor,

– umožnili ďalšie televízne a rozhlasové vystúpenia predsedu strany SMER-SD Róberta Fica v diskusných reláciách iba v prípade, ak bude prítomný aj predstaviteľ opozičnej parlamentnej strany,

– zabezpečili verejnú mediálnu diskusiu medzi vládou, opozičnými predstaviteľmi a nestrannými odborníkmi na prioritné témy: zhoršujúce sa sociálne podmienky, neprehľadné verejné obstarávania (aktuálne na poskytovanie ZZS), narastajúce problémy v zdravotníctve, riešenie následkov začatého súdneho sporu ohľadom obmedzenia zisku zdravotných poisťovní, predaj emisných kvót,

– nepodliehali spôsobom vládnych predstaviteľov, hovorcov Úradu vlády a ministerstiev vyhýbať sa odpovediam alebo odpovedať na otázky len vybraným médiám.

Domnievame sa, že premiérova mediálna prezentácia pôsobí ako cielene zameraná manipulácia najľahšie ovplyvniteľných skupín občanov – dôchodcov a sociálne odkázaných – aby vytvorila obraz starostlivosti vlády o ľudí, nerušený upozorňovaním na nepríjemné témy. Hrozí, že nie realita, ale zdanie reality vo vnímaní ľudí sa môže stať rozhodujúcim aspektom úspechu u voličov. Oprávnenosť tejto obavy potvrdzuje aj odmietavé a neslušné správanie sa Róberta Fica, Vladimíra Mečiara a Jána Slotu a ministrov k pracovníkom niektorých denníkov a elektronických médií. Používanie lži a demagógie, zahmlievanie a odvracanie pozornosti od škandálov, nejasné informovanie štátnymi úradmi o hospodárení s verejnými financiami je 20 rokov od Novembra `89 výsmechom slušným ľuďom.

Mediálny priestor je aréna na prezentáciu názorov, ktoré musia byť vystavené skúmaniu a kritike, aby sa osvedčila ich pravdivosť a objektívnosť. Bez kultivovaného dialógu, kde je zabezpečená dostatočná názorová pestrosť, nedokáže byť verejnosť pravdivo informovaná. Vláda a zvlášť premiér by si mali byť vedomí, že len v pravom dialógu sa rodia dobré riešenia pre krajinu. Zvlášť dnes, keď mnohí živitelia rodín prichádzajú o prácu a zhoršuje sa spoločenská nálada, krajina potrebuje reálne riešenia narastajúcich problémov. Prostredníctvom svojich volených zástupcov majú právo pýtať sa na riešenia a dostávať pravdivé odpovede.
S blížiacimi sa voľbami má byť toto právo nevyhnutnosťou.

Úlohou novinárov je vytrvalo hľadať pravdu a tú ponúkať do mediálneho priestoru. V tomto poslaní Vás povzbudzujú a ako našich hovorcov podporujú podpísaní pod touto výzvou.

V mene členov iniciatívy: Bohuslav Dubec, iniciátor výzvy Dokončime revolúciu`89
V mene Občiansko-demokratickej mládeže: Ján Bučkuliak, predseda ODM