V sobotu 22. 10 2016 ODM zorganizovala pod vedením podpredsedu Andreja Stančíka diskusiu v Piešťanoch pod názvom : Cestovný ruch a rozvoj Piešťan- dve strany jednej mince.  Zaujímaví hostia ako viceprimátor Piešťan Tomáš Hudcovič, vedúci oblastnej organizácie cestovného ruchu v rezorte Piešťan Peter Tremboš, či hotelový manažér Juraj Lulovič trefne pomenovali súčasný stav turizmu v Piešťanoch a predostreli víziu na zlepšenie jeho stavu do budúcnosti. Na základe pozitívnych ohlasov od účastníkov budeme do budúcna určite radi spolupracovať s regionálnymi osobnosťami a pokračovať v prednáškach a diskusiách nie len v Piešťanoch, ale aj iných častiach Slovenska.

piestany